Ouders

Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op voor het maken van wenafspraken. Uw zoon/dochter mag voor zijn/haar vierde verjaardag 10 ochtenden komen wennen. De meeste ouders kiezen ervoor om hun kind 2x per week te laten wennen. Dat houdt in dat het wennen 5 weken voor de vierde verjaardag zal starten. Zodra deze wenafspraken gemaakt zijn, krijgt u een enveloppe in de bus met daarin een kaart met de eerste wenafspraak, een praktisch informatieboekje, de jaarplanning en een boekje om uw kind op de overstap naar de basisschool voor te bereiden. Vanaf dit moment wordt u ook uitgenodigd om u aan te melden bij 'Social Schools', een app waarmee ouders en school met elkaar kunnen communiceren. Via deze app krijgt u berichten uit de klas, foto's, oproepjes voor hulp, onderwijsinhoudelijke informatie, de nieuwsbrief enz. U kunt eventueel uw kind aanmelden bij de tussenschoolse opvang. Een formulier hiervoor vindt u ook in de enveloppe.