OR

BS De Ravelinde heeft een ouderraad (OR). Deze OR heeft diverse taken binnen onze school. De invulling van deze taken is in overleg met de school gemaakt. De huidige taak zijn o.a. meedenken en helpen met activiteiten zoals:

 • Innen van de ouderbijdrage voor school (bv schoolreis)
 • Sinterklaasviering
 • Sportdag
 • Kinderboekenweek
 • Kerstviering/Paasviering
 • Schoolfotograaf
 • Versieren van de school in diverse thema's
 • Koffie schenken bij informatieavonden, ouderavonden, Ravelindeshow etc.

Bij de avonden waar de OR koffie schenkt is de opbrengst voor de kinderen. Er wordt bijvoorbeeld speelgoed van gekocht. De ouderraad bestaat momenteel uit 14 ouders:

 • Voorzitter                       Bianca Boerboom-Hofman
 • Secretaris                        Mirian van Oosten
 • Penningmeester          Marina van Brenkelen

Algemeen lid:

 • Mariska Seelt                            Winneke Wijntjes
 • Laura Wijntjes                          Marieke Heemskerk
 • Marieke van Abswoude      Marcel Kleijwegt 
 • Caroline Verhoef-Brand
 • Marjon Klok