OR

BS De Ravelinde heeft een ouderraad (OR). Deze OR heeft diverse taken binnen onze school. De invulling van deze taken is in overleg met de school gemaakt. De huidige taak zijn o.a. meedenken en helpen met activiteiten zoals:

 • Innen van de ouderbijdrage voor school (bv schoolreis)
 • Sinterklaasviering
 • Sportdag
 • Kinderboekenweek
 • Kerstviering/Paasviering
 • Schoolfotograaf
 • Versieren van de school in diverse thema's
 • Koffie schenken bij informatieavonden, ouderavonden, Ravelindeshow etc.

De ouderraad bestaat momenteel uit 9 ouders:

 • Voorzitter                       Marieke van heemskerk- van Eersel
 • Secretaris                       Caroline Verhoef- Brand
 • Penningmeester         n.t.b.

Algemeen lid:

 • Mariska Seelt                                           
 • Marieke van Abswoude   
 • Brenda Poldervaart        
 • Karin Prins- Dusseljee 
 • Krista Lorsheijd
 • Wendy van der Woerdt  
 • Winneke Wijntjes