Visie en Missie

Missie

Op BS De Ravelinde proberen we een evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het aanleren van praktische vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling t.b.v. aansluiting op de maatschappij nu en in de toekomst. Dit bereiken wij door te werken aan een gedegen en uitgebreide kennisopbouw bij de leerlingen. Wij hanteren daarbij een bewezen, effectief instructiemodel. Vanuit de wetenschap laten wij ons informeren over hoe kinderen leren. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. De leerkracht dichten wij in dit proces een belangrijke rol toe.

Visie

BS De Ravelinde is een basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We dragen kennis over en leren kinderen basisvaardigheden aan op cognitief en sociaal- emotioneel gebied (vaardig, aardig en waardig). Ieder kind is welkom bij ons, ongeacht wat je gelooft of waar je vandaan komt. We erkennen dat niet alle kinderen hetzelfde zijn. Samen met de leerkrachten bij ons op school zorgen wij ervoor dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen tot tenminste het gewenste minimum referentieniveau.

BS De Ravelinde is een samenwerkingsschool. Wij leiden de kinderen op tot waardevolle burgers van onze maatschappij. We hebben een open en nieuwsgierige houding naar elkaars levensovertuiging. Tolerantie en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel. De leerkracht is de professional die de kinderen mede helpt te ontwikkelen tot respectvolle, zelfstandige mensen.

“Leren van kennis en basisvaardigheden” De leerkrachten zijn de cruciale schakel in het leerproces. Zij hebben kennis van de leerlijnen en doelen. De leerkrachten zijn deskundig in het geven van een bewezen, effectieve instructie. Zij houden rekening met de beperking van het werkgeheugen van de kinderen en de vertaling naar hun lange termijn geheugen. We bieden de kinderen ondersteuning zodat ze steeds een stap verder komen in hun ontwikkeling (scaffolds).

Het vakmanschap van de leerkrachten vinden wij belangrijk! Daarom zetten wij in op professionaliteit en professionalisering van de teamleden. De schoolontwikkeling van De Ravelinde is gericht op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons onderwijs en sluit altijd aan bij bovenstaande visie. “Zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid voor jezelf en de omgeving” Door te zorgen voor een stimulerende en betekenisvolle leeromgeving, het bieden van regels en structuur en in te zetten op de relatie tussen kinderen, ouders en school, streven wij naar een veilige basis waarin het zelfvertrouwen van de kinderen kan groeien.