Ons onderwijs

Onze school is op 1 augustus 2018 ontstaan uit een samenwerking tussen CBS Merula en OBS Tweespan. Een samenwerking tussen openbaar en christelijk basisonderwijs. Kinderen leren van, met en over elkaars identiteit.

Op dit moment zijn er op BS De Ravelinde drie stromingen. De groepen A t/m 4 zijn vanaf het begin van de fusie samengevoegd. Zij werken volgens en aan de nieuwe visie van BS De Ravelinde. We werken in 4 jaar toe naar een nieuwe school in Heenvliet.

Tegelijkertijd volgen de goepen 5 t/m 8 twee stromingen. Groep 5A t/m 8A krijgen les volgens het concept (leerstofjaarklassensysteem) waarmee gewerkt werd vanuit de CBS Merula. De groepen 5B t/m 8B krijgen les volgens het concept ( Steve JOBS) waarmee gewerkt werd op OBS Tweespan.

In vier jaar tijd groeien deze bestaande concepten uit de school en wordt vanaf de onderbouw het nieuwe concept ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is een heldere en wetenschappelijk onderbouwde visie op leren en visie op het organiseren van dit leren. De kaders voor deze visie (kleurplaat) liggen er vanuit het strategisch beleid van Stichting Samenwerkingsscholen. De kleurplaat kleuren wij zelf in en vormt uiteindelijk De Ravelinde. Een goede, effectieve instructie van nieuwe leerstof is hierbij cruciaal. Daarnaast wordt er aangesloten bij de onderwijsbehoefte van het individuele kind.