Social Schools

Via de app van Social Schools verzorgen wij de oudercommunicatie.  Nieuwe ouders krijgen via school een mail met de uitnodiging om lid te worden van BS De Ravelinde op Social Schools.